Õpperühmad

Mudilasterühm (3-4a) – väikelaste loomingulist ja motoorseid oskuseid arendavad tegevused, muusika ja laul, mäng ja suhtlus. 

Koolieelikud (5-7a) – käsitöö ja meisterdamine, geograafiliste teadmiste arendamine läbi mängulise tegevuse, toetades ja arendades seeläbi laste suhtlust eesti keeles läbi rühmatöö ja praktilise tegevuse, lisandub muusika ja laul. 

Kooliealised (8-12a) – käsitöö ja meisterdamine, geograafiliste teadmiste arendamine läbi mängulise tegevuse, toetades ja arendades seeläbi laste suhtlust eesti keeles läbi rühmatöö ja praktilise tegevuse, lisandub muusika ja laul.

scroll up