Osalemistasu

  1. 2019/2020 õppeaasta maksumus: CHF 198.- / CHF 178.20.-*
  2. poolaasta maksumus: CHF 88.- // CHF 79.20.-*

*Iga pere teine (ja kolmas, neljas jne) laps saab soodustust.

Śveitsi Eesti Mänguringi võetakse lapsi vastu lapsevanema kirjaliku avalduse alusel (vt REGISTREERIMISLEHT) ning see kohustab lapsevanemaid finantsiliselt pooleks õppeaastaks. Osalusmaksu saab tasuda kas poole või kogu õppeaasta kaupa hiljemalt esimeseks koolipäevaks igal semestril (september/jaanuar). Maksmine toimub sularahas SES juhatusele või ülekandega SES kontole (Märgusöna "Mänguringi aastamaks ja lapse nimi": Shveitsi Eesti Selts, 8134 Adliswil, IBAN CH46 0900 0000 8999 4310 5, BIC POFICHBEXXX

Mänguringist lahkumiseks soovides tuleb esitada kirjalik lahkumisavaldus (n. emaili kaudu) hiljemalt kuu aega enne poolaasta lõppu (30. november ja 30. aprill). Sellest kuupäevast üleastumise korral kohustub lapsevanem maksma tuleva poolaasta osalemistasu. 

Lisainfot saab mänguringi eestvedajalt Kristiina Bylykult ( manguring[at]eestiselts.ch ).

scroll up