Mänguring

Mänguring

2014 a. jaanuaris startis Śveitsi Eesti Mänguring, mis on esimene sellelaadne (Eesti lastele suunatud) projekt Śveitsis (vabatahtlike eestvedajate näol). Mänguringis osaleb u. 25 last, vanuses 3- 12 eluaastat. Lapsed on jaotatud 3 vanuserühma: mudilased (3-4a), koolieelikud (5-7a) ja kooliealised (8- ca12a). 

Śveitsi Eesti Mänguringi põhieesmärgiks on tutvustada Śveitsis elavatele Eesti päritolu lastele nii Eesti kultuuri, kirjandust, tähtpäevi, aga ka arendada laste eesti keele oskust. Suur osa mänguringi tegevusest toimub läbi suhtluse, rühmatöö, mängu ja käelise tegevuse (aga ka läbi muusika ja laulu), kus põhirõhk on eneseväljendusel ning eesti keele sõnavara laiendamisel. Samuti pakub mänguringis osalemine (nii lastele kui ka nende vanematele) võimalust toredateks kohtumisteks, et sõlmida ja säilitada sõprussuhteid. Mänguringi projekti (ÕA 2017/2018) toetab Eesti riik Rahvuskaaslaste programmist Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning haldab Eesti Instituut. 

 • Mänguringi tunde viib läbi üks pea-juhendaja ja abijuhendaja mudilaste grupis. Mänguringi juhib Kristiina Bylyku. 

 • Mänguringi kuupäevad järgmisel õppeaastal 2018/2019:

 • Pühapäev, 02. september 2018 (mängupäev õues).
 • Pühapäev, 07. oktoober 2018 
 • Pühapäev, 04. November 2018
 • Detsembris kohtume Silvaplanas eestlaste tavenädalavahetusel (30.11 - 2.12.2018)
 • Pühapäev, 06. jaanuar 2019
 • Pühapäev, 03. veebruar 2019
 • Pühapäev, 03. märts 2019
 • Pühapäev, 07. aprill 2019 
 • Pühapäev, 05. mai 2019
 • Pühapäev, 02. juuni 2019

Mänguring toimub aadressil:
Regensbergstrasse 209
Zürich Oerlikon 

Kõigil lapsevanematel, kel on huvi lisada oma laps/lapsed Śveitsi Eesti Mänguringi, palume tutvuda PÕHIKIRJAGA ning ära täita REGISTREERIMISLEHT (igale lapsele eraldi). 

Registreerimislehe palume kas välja printida, täita käsitsi ja saata postiga või ära skaneerida ning lähetada avaldus e-postiga Mänguringile (manguring.estch[at]gmail.com). Mänguringi edu ja jätkusuutlikkus saab sündida vaid meie kõigi aktiivse osalemise, panustamise ja kaasaaitamise tulemusena!

scroll up