Õppeteenustasud

  1. 2017/2018 õppeaasta maksumus: CHF 198.- / CHF 178.20.-*
  2. poolaasta maksumus: CHF 88.- // CHF 79.20.-*

*Iga pere teine (ja kolmas, neljas jne) laps saab soodustust.

Śveitsi Eesti Mänguringi võetakse lapsi vastu lapsevanema kirjaliku avalduse alusel (vt REGISTREERIMISLEHT) ning see kohustab lapsevanemaid finantsiliselt pooleks õppeaastaks. Osalusmaksu saab tasuda kas poole või kogu õppeaasta kaupa hiljemalt esimeseks koolipäevaks igal semestril (september/jaanuar). Maksmine toimub sularahas SES juhatusele või ülekandega SES kontole (Märgusöna "Mänguringi aastamaks ja lapse nimi": Shveitsi Eesti Selts, 8405 Winterthur, IBAN CH46 0900 0000 8999 4310 5, BIC POFICHBEXXX

Lisainfot saab mänguringi juhatajalt Gerdy Lingilt ( manguring.estch[at]gmail.com ).

scroll up