Õppeteenustasud

  1. 2016/2017 õppeaasta maksumus: CHF 198.- / CHF 153.-*
  2. poolaasta maksumus: CHF 110.- // CHF 85.-*

*Iga pere teine (ja kolmas, neljas jne) laps saab soodustust.

Śveitsi Eesti Mänguringi võetakse lapsi vastu lapsevanema kirjaliku avalduse alusel (vt REGISTREERIMISLEHT) ning see kohustab lapsevanemaid finantsiliselt pooleks õppeaastaks. Osalusmaksu saab tasuda kas poole või kogu õppeaasta kaupa hiljemalt esimeseks koolipäevaks igal semestril (september/jaanuar). Maksmine toimub sularahas SES juhatusele või ülekandega SES kontole (Märgusöna "Mänguringi aastamaks ja lapse nimi": Estnische Gesellschaft, 8405 Winterthur, 12-11782-8, IBAN CH29 0900 0000 1201 1782 8, BIC POFICHBEXXX

scroll up